835104235732858.png 0607819699785290.png 1545671638712460.png 4858080026387660.png

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Nhân Sự Bao Bì

Do nhu cầu mở rộng thêm nhà xưởng, xưởng sản xuất , công ty sản xuất bao bì chúng tôi cần tuyển thêm 30 nhân sự làm việc trong lĩnh vực bao bì ( In ống đồng)  Các vị trí: Nhân viên văn phòng, Trưởng ca, Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông đứng máy in, máy ghép, máy chia,máy cắt túi,... Có tay nghề hoặc không có tay nghề sẽ được đào ......

Tuyển Dụng Công Nhân kỹ thuật đứng máy

Tuyển Dụng Công Nhân kỹ thuật đứng máy sản xuất Bao Bì Nhựa